Konferencja „Rządy prawa w polskiej i europejskiej tradycji prawnej”W dniu 5 grudnia 2018 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr odbyła się pt. „Rządy prawa w polskiej i europejskiej tradycji prawnej”.

Program konferencji:

CZ. I.

Referat dr. Ryszarda Balickiego “Niemieckie źródła państwa prawa.”

Referat Profesor Moniki Florczak-Wątor “Zasada państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”

Referat Premier Hanny Suchockiej: “Państwo prawa w pracach Komisji Weneckiej”

Referat dr. hab. Kazimierza Michała Ujazdowskiego “Rządy prawa w pracach i debatach Parlamentu Europejskiego”

11:45 – 12:15 przerwa kawowa

CZ. II
12:15 -13:45 Dyskusja z udziałem panelistów.
Moderacja: Błażej Duber

Zapis wideo pierwszej części konferencji (referatów)