Praca

Budynek D WPAiE UWr

Praca, to ważny fragment życia… niestety 😉

 

Od zawsze, czyli od ukończenia studiów pracuję w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr (w latach 1993-2001 jako asystent, a od 1 kwietnia 2001 r. jako adiunkt). 

Oprócz tego, zazwyczaj robię wiele innych, mniej lub bardziej potrzebnych rzeczy 😉 

Byłem:

  1. Pełnomocnikiem Rektora UWr ds. Wrocławskiej Unii Akademickiej (od 1.10.2010 r. do 31.08.2012 r.)
  2. Kierownikiem (w latach 2012 – 2015) projektu UWr „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” (POKL.03.03.03-00-003/12-00). O projekcie więcej na stronie www.epodreczniki.pl oraz www.epodreczniki.uni.wroc.pl.
  3. Pełnomocnikiem Rektora UWr ds. kontaktów z mediami oraz pełnomocnikiem ds. Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Wrocławskiego (w latach 2016 – 2020).

oraz 

  1. Stałym ekspertem Komisji Nadzwyczajnej Sejmu RP ds. zmiany Konstytucji (2010-2011) oraz ekspertem Podkomisji ds. rozdziału europejskiego
  2. Członkiem zespołu ekspertów ds. przygotowania założeń zmian w Konstytucji RP powołanego przez Prezesa Rady Ministrów (2009-2010)
  3. Członkiem zespołu ds. określenia prawnych regulacji wprowadzenia Euro w Polsce powołanego przez Prezesa Rady Ministrów (2007-2008)
  4. Stałym ekspertem Komisji Statutowej Rady Miejskiej Wrocławia (w kadencjach 2006-2010 oraz 2010-2014)
  5. Członkiem Rady Nadzorczej Radia Wrocław S.A. (11.12.2014 – 9.09.2016).