Słowacja – Vlkolinec

Jak podaje wiki – Vlkolinec to przykład typowego dla Słowacji górskiego budownictwa wiejskiego. 45 zabudowań  tworzy żywy skansen słowackiej architektury ludowej. 

Wieś została w 1993 roku wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.