Dlaczego powinniśmy nosić maseczki?

Rysunek twarzy z założoną maseczką  i napis załóż maseczkę.

Czy obowiązek noszenia maseczki jest wprowadzony legalnie? Niestety nie, rząd nie wprowadził jednego ze stanów nadzwyczajnych, ani też – mając kilka miesięcy – nie wprowadził właściwych regulacji prawnych.

Czy jednak powinniśmy nosić maseczki? OCZYWIŚCIE TAK!

Nosimy maseczki nie dlatego, że władza nakazuje, ale w poczuciu troski o drugiego człowieka. To mały, ale wymierny znak ludzkiej solidarności. Tylko tyle i aż tyle…