XXII Seminarium Badaczy Prawa Konstytucyjnego

XXII już Seminarium Badaczy Prawa Konstytucyjnego.

Tym razem tematem jest „Weryfikacji ważności wyborów”, a Seminarium – z uwagi na epidemie w wersji skróconej – odbywa się w Sobótce koło Ostrowa Wielkopolskiego.

P R O G R A M

21 września (poniedziałek)

14.00 obiad

15.00 – 18.00 panel I

Proces weryfikacji wyborów – zagadnienia systemowe cz. I

moderator: dr hab. Jacek Zaleśny, prof. INP UW

dr Wojciech Mojski, UMCS: Domniemania w procesie weryfikacji wyborów

dr hab. Grzegorz Koksanowicz, UMCS:  Normatywny model weryfikacji ważności wyborów samorządowych – kilka uwag na tle praktyki orzeczniczej

dr hab. Ryszard Balicki, UWroc.: Weryfikacja wyborów ogólnokrajowych w Polsce – model konstytucyjny i praktyka ustrojowa

19.00 kolacja

22 września (wtorek)

9.00-10.00 śniadanie

10.00- 13.00 panel II

Proces weryfikacji wyborów – zagadnienia systemow cz. II

moderator dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN

dr hab. Konrad Składowski, prof. UŁ: Kontrola konstytucyjności wyborów przez Trybunał Konstytucyjny na przykładzie wybranych państw bałkańskich

dr hab. Krzysztof Urbaniak, UAM: Problem unieważnienia wyborów prezydenckich w Polsce w 1995 roku

13.00 podsumowanie seminarium

14.00 obiad