Nie-glosa do nie-wyroku, czyli kilka uwag na marginesie sprawy K 5/17

To co zostało zrobione z Trybunałem Konstytucyjnym wymaga głębszej analizy, ale z drugiej strony czy warto zajmować się atrapą? A właśnie takim ciałem jest obecnie Trybunał…

Pozostał budynek na Szucha i kilku sędziów 🙁

Ale czasami nawet i ten „TK” wydaje swoje „orzeczenia” i o jednym z nich – w sprawie K 5/17 – napisałem dla Kwartalnika Iustitia nr 2(28)/2017

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.