Konferencja w Katowicach

W piątek 3 marca 2017 roku w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją RP”, skierowana do sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz przedstawicieli innych profesji prawniczych.

Honorowy patronat nad konferencją objęli prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf oraz prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski.

W programie konferencji przewidziano cztery panele tematyczne poświęcone zagadnieniom związanym z sądownictwem konstytucyjnym, w tym kwestiom:

  • rozproszonej kontroli konstytucyjności prawa w Polsce,
  • sytuacji prawnej Trybunału Konstytucyjnego,
  • zależności między wadliwością wyroku Trybunału Konstytucyjnego a jego mocą obowiązującą,
  • zależności między kontrolą konstytucyjności prawa a sytuacją prawną obywatela.
     

Więcej informacji

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.